Ταξίδι στο χρόνο της διαφήμισης...
Ταξίδι στο χρόνο της διαφήμισης...
03 November, 2018 0 Comments

Οι ρίζες της διαφήµισης χάνονται στην αχλή του χρόνου. Σύµφωνα µε την άποψη πολλών ερευνητών, η διαφήµιση πρωτοεμφανίστηκε στη ζωγραφική και στη βραχογραφία των σπηλαίων.

Στην Αρχαία Ελλάδα µέχρι τον 6ο αιώνα η διαφήµιση ξεκινάει µε τους κήρυκες - ντελάληδες έχοντας τη µορφή της ανακοίνωσης µιάς προφορικής αγγελίας . Παράλληλα µε την προφορική διάδοση των πληροφοριών είναι χαρακτηριστικό ότι διασώθηκαν στα ερείπια αρχαίων πόλεων π.χ. σε τοίχους σπιτιών της Ποµπηίας ή της αρχαίας Βαβυλώνας ανακοινώσεις για θεατρικές παραστάσεις, αγώνες ή µονοµαχίες.

Όταν άρχισε το εµπόριο άρχισε και ο ανταγωνισµός. Από τη στιγµή που άρχισε ο ανταγωνισµός, άρχισε και η διαφήµιση.

  • Στα τέλη του 15ου αιώνα (1478), εµφανίζεται η πρώτη γραπτή διαφήµιση από έναν Άγγλο εκδότη, γραµµένη στο χέρι, η οποία αναφερόταν στην έκδοση ενός εκκλησιαστικού βιβλίου για πώληση. Τον ίδιο αιώνα το 1492 εµφανίζεται η πρώτη τοιχοκολληµένη αφίσα, πολύχρωµη, που αφιερώθηκε σε θρησκευτική γιορτή στη γαλλική πόλη Reims (Benoit, 1995: 392).
  • Η ανακάλυψη της τυπογραφίας µε τον Γουτεµβέργιο το 1438 έδωσε ώθηση, ώστε να χρησιµοποιηθούν κινητά στοιχεία για την ανάπτυξη µέσων, όπως διαφηµιστικοί πίνακες (poster), διαφηµιστικά φυλλάδια, αγγελίες εφηµερίδων. Η λέξη διαφήµιση χρησιµοποιήθηκε ως λέξη για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα (1655) από εκδότες βιβλίων ως επικεφαλίδα για τις ανακοινώσεις τους).
  • Η πρώτη διαφήµιση σε εφηµερίδα στην Αγγλία για προώθηση καταναλωτικού προϊόντος αναφερόταν στον καφέ στη Public Adviser στις 26.5.1657. Η δε εµφάνιση των περιοδικών δίνει ιδιαίτερη ώθηση στη διαφήµιση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πινελιά της Τέχνης στις διαφηµιστικές αφίσες. Για παράδειγµα τον 18ο αιώνα παριζιάνος αρωµατοποιός δανείστηκε έργο τέχνης του Boucher για να προωθήσει τα αρώµατά του.
  • Από το 1898 υπάρχουν κινηµατογραφικές ταινίες διαφηµιστικές, όπως για τους σιδηρόδροµους ή τις µουστάρδες. Το 1930 αρχίζει να αλλάζει µορφή εξαιτίας της αλλαγής του πνεύµατος της διαφηµιστικής διαδικασίας: αντί της γνωστοποίησης ενός προϊόντος τονίζεται η αναγκαιότητα απόκτησής του. Εποµένως, αρχίζει η κυριαρχία της εµπορικής διαφήµισης.
  • Τον 19ο αιώνα σηµειώνεται ραγδαία ανάπτυξη της διαφήµισης ως αποτέλεσµα της βιοµηχανικής επανάστασης. Η εµφάνιση άλλων µορφών προώθησης των προϊόντων, όπως οι τοιχοκολληµένες γιγαντοανακοινώσεις (γιγαντοαφίσες), διαφηµιστικά φύλλα που πετιούνται στον αέρα δίνουν νέα πνοή στη διαφήµιση. Η ανάπτυξη, ωστόσο, των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τον 20ο αιώνα, είναι αυτή που έδωσε σηµαντική και καθοριστική θέση στη διαφήµιση µε την εµφάνιση του ραδιοφώνου στις αρχές του 20ου αιώνα και στα µέσα του ίδιου αιώνα µε την εµφάνιση της τηλεόρασης.
  • Η ιστορία της online διαφήµισης µέσω διαδικτύου ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα και εδραιώνεται την τελευταία δεκαετία λόγω του χαµηλού κόστους διάθεσης και διάδοσης πληροφοριών σε ένα πολύ µεγάλο κοινό, αλλά κυρίως λόγω της αλληλεπίδρασης του συγκεκριµένου µέσου.